Lezing

Broederschap, afscheid nemen en loslaten

We nemen ons hele leven afscheid. Niet zozeer door sterven, maar doordat we vervreemden van mensen, gemeenschappelijkheid verliezen. We verliezen ze uit het oog en we laten dat gebeuren. We hebben er ooit soms zo veel van verwacht. We zijn zo door die anderen beïnvloed. En toch zijn ze er niet meer, terwijl het wel had gekund.

Hoe gaan we verder? Is het wel goed zo? Of zoeken wij ze toch weer op? Wat blijft er aan invloed van die anderen op je levenshouding? Wat herken je ervan in jezelf. Marselje deelt zijn ervaringen en vooral zijn vragen.

En hoe zit het met de broederschap van de vrijmetselarij? Hoe belangrijk is de band tussen vrijmetselaren? Het is een lezing die ook raakt aan aard en wezen van de vrijmetselarij, aan het begrip broederschap. Marselje vertelt aan de hand van het onderwerp over feiten, fictie en mysteries van de vrijmetselarij.

Aansluitend is er vaak een rondleiding in een rituele ruimte van de vrijmetselaren. De methode van het werken met symbolen en rituelen krijgt daarbij ruime aandacht. Na de lezing is er gelegenheid om van gedachten te wisselen met de inleider en vaak ook met andere vrijmetselaren over de broederschap en de loges. De lezing eindigt verrassend …